Zum Inhalt der Seite
[English version English version]

Newsmeldung von animexx

Thread-InfosVeröffentlicht: 19.01.2000, 00:00


News von  animexx
19.01.2000 00:00
Medarot, Wild Arms, Arc The Lad
Newsmeldung von  animexx auf Animexx.de
Logo
Hier die Produktionsdaten von drei neuen Anime
Hier die Produktionsdaten von drei neuen Anime:
Medarot (TV)

Produktion:
Original Story: Medarot Production
Planning: Yutaka Sugiyama
Director: Tensai Okamoto
Series Setting: Ryota Yamaguchi
Character Designer: Tokuyuki Matsutake
Mechanical Designer: Hirobumi Suzuki
Color Supervisor: Miyoko Kobayashi
Art Director: Toshihisa Koyama
Filming: Seiichi Morishita
Editor: Seiji Morita
Recording Director: Yuji Mitsuya
Production: TV Tokyo / NAS
Production: Bee Train
Cast
Ikki - Michiru Yamazaki
Meta - Bee - Junko Takeuchi
Arika - Eri Sendai
Plus - Shinji Suzuki
Iwanoi - Mikinori Yamazaki
Kagami-yama - Yoshiko Iseki
Agata Hikaru & Phantom Thief Retoruto - Rei Naito

Wild Arms

Production
Head Director / Series Setting: Koichi Mashimo
Director: Itsuro Kawasaki
Character Designer: Kanami Sekiguchi
Mechanical Designer: Kenji Teraoka
Art Setting: Yasunori Miyazawa
Art Director: Toshihisa Koyama
Series Setting / Script: Aya Matsui, Itsuro Kawasaki
Production: Bee Train
Cast
Cheyenne Rainstorm - Mayumi Asano
Kiel Aronakus - Junpei Morita
Loretta Oratorio - Fumiko Osaka
Mirabelle Graceland - Seiko Fujieda
Izak - Mitsuo Iwata
Jiruja - Rikako Aikawa
Laila Lai - Kaori Asou
Arc The Lad

Production
Planning: R. Shirakawa, Y. Nagasaki
Series Setting: A. Omode, I. Kawasaki
Story Supervisor: R. Akagawa
Character Designer: Y. Kikuchi
Mechanical Designer: K. Teraoka
Art Director: T. Koyama
Color Supervisor: Y. Katayama
Filming: S. Morishita
Special Effects: M. Murakami
Editor: S. Morita
DPE: Imagica
Sound Director: T. Matsukawa
Recording: S. Hata
Effects: E. Morikawa
Music Director: T. Kodama
Music: M. Oshima
Main Theme Composer: M. Ando
Line Producer: H. Deguchi
Associate Producers: A. Iwagami, Y. Yamamoto
Producer: H. Katsumata
Director: I. Kawasaki
Production: Bee Train
Production: Sony Computer Entertainment, SPE Visual Works
Cast
Arc - H. Yuki
Elk - D. Namikawa
Liza - Y. Horie
Kukuru - Y. Mizutani
Shu - H. Ikeda
Garu-Arno - H. Iwasaki
Cleip - N. Tobita
Tosh - S. Yariyama


Noch keine Kommentare vorhanden