Zum Inhalt der Seite
[English version English version]

Yaoi Storys -ab 16!
Kapitel 1: Arabische Nacht
Kapitel 2: Vamp
 
Kapitel 3: Crossdress
 
Kapitel 4: Gefallener Engel
 
Kapitel 5: Phönix