Zum Inhalt der Seite
[English version English version]

Newsmeldung von animexx

Thread-InfosVeröffentlicht: 20.05.2002, 22:54
Quelle: manga.de


News von  animexx
20.05.2002 22:54
EMA Neuerscheinungen im Juni
Newsmeldung von  animexx auf Animexx.de
Logo
EMA hat die Juni-Neuerscheinungen inzwischen ausgeliefert:

- Blame! 6 (Nihei Tsutomu), ISBN 3-89885-017-X (6,10 Euro)
- Eagle 1 (Kaiji Kawaguchi), ISBN 3-89885-570-8 (6,50 Euro)
- Fushigi Yuugi 5 (Yuu Watase), ISBN 3-89885-416-7 (5,- Euro)
- Gundam 0079 5 (Hajime Yadate/Yoshiyuki Tomino/Kazuhisa Kondo), ISBN 3-889885-477-9 (5,- Euro)
- Gundam Wing 4 (Koichi Tokita/Hajime Yadate/Yoshiyuki Tomino), ISBN 3-89885-340-3 (5,- Euro)
- Inu Yasha 1 (Rumiko Takahashi), ISBN 3-89885-523-6 (5,- Euro)
- Kamikaze Kaito Jeanne Artbook (Arina Tanemura), ISBN 3-89885-147-8 (18,- Euro)
- Kenshin 9 (Nobuhiro Watsuki), ISBN 3-89885-450-7 (5,- Euro)
- Manga Power 3, ISBN 3-89885-602-X (5,- Euro)
- Shamo 1 (Akio Tanaka/Izou Hashimoto), ISBN 3-89885-639-9 (6,50 Euro)


Noch keine Kommentare vorhanden

Zurück