Zum Inhalt der Seite

Vampire SagaCover Firma: Gan-Shin
Preis: 7,99 €
Erscheinungstermin: 04.03.2011 (erschienen)
Bestellen: Amazon
Empfehlen:
Tracks:
1. Muku naru bara no inori
2. In the Name of Justice
3. Underground Road
4. Day Walker
5. Suiryoku no tsubasa
6. Tsuki to umi no seiyaku
7. Ai ha hitsugi no naka ni
8. Akaki hitsuji ni yoru bansankai
9. Taiko no kiba (Instrumental)
10. Desert Warrior
11. Quartet (Mayonaka no shijuusou)
12. Black Swan
13. Der König der Dunkelheit
14. Silver Acorn BulletZurück